Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste EHSkills Finland Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Yritys
EHSkills Finland Oy
Jauhokuja 3
00920 Helsinki
 
Yhteyshenkilö
Tuomas Muhonen
Puhelinnumero: 050 5316561
Sähköposti: tuomas.muhonen@ehskills.fi
2. Rekisteröidyt
Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Asiakkaat
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät.
Rekisterinpitäjät oikeutettu etu / henkilön suostumus.
Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset
 
4. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys/organisaatio, Y-tunnus, osoite, laskutustiedot, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja IP-osoite. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhtetydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
5. Säännönmukaiset tiedonlähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
6. Tietojen luovutukset
Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
Microsoft (sähköposti)
Google
Facebookin mainostyökalut
Tilitoimisto Eri Tilit Oy
7. Rekisterinsuojausperiaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
8. Oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteelisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaille EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)
9. Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen - pienen tekstitiedoston, tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet internet-selaimen